RefLX Design Studio

Osman Tüfekçi’nin temelini 2002 yılında Londra’da attığı ve 2005 yılında İstanbul’da kurduğu REFLX DESIGN STUDIO ve REFLX STRATEJİ Şirketi ile, müşterinin, gerçekleştirmek istedikleri hedefleri doğrultusunda, “Stratejik İletişim Danışmanlığı” ve Butik Reklam Ajansı olarak tasarım hizmeti vermektedir.

2014 yılı seçim sürecinde Kutsi Akıllı ile birlikte “Stratejik İletişim Danışmanlığı” konusunda ortak çözümler üretmek ve hizmet sunmak üzere güç birliği kararı verilmiştir.

Siyasi marka oluşturma konusunda iddialı bir geçmişe sahip olan Osman Tüfekçi ve ekibi, uluslararası düzeyde iletişim stratejilerini oluşturma ve yürütme konusunda da benzersiz bir yetkinliğe sahiptir.

REFLX STRATEJİ, “Siyasetteki konumunuzu dizayn ederiz” başlığı altında, siyasal iletişim konularını kapsayan tüm çalışmalarda müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.