Herkesle Aranızı Açarız!

p3

RefLX olarak, hedef kitlesyi etkilemek için hazırlanmış planlı ve inandırıcı iletişim stratejileri kurarız. Pazarda, ürünü diğerlerinden ayırmaya yarayan ve ona kişilik kazandıran tüm süreçleri “bütünleşik pazarlama iletişimi” yaklaşımıyla sağlarız. Marka ya da ürünü, pazarda doğru yere konumlandırırız. Müşterimizi, müşteri bekleyen değil; talep edilen, ısrarla aranan saygın marka haline getiririz.

Hedef tüketicilerin tutum ve davranışlarını istenen yönde güçlendirme, kriz yönetimi ya da amaçlanan yeni tutum ve davranışı oluşturmayı hedefleyen ikna edici iletişim sürecini, profesyonel ekibimiz ile tasarlar ve uygularız. Marka ve imaj stratejisini, işletmenin tüm iletişim değişkenlerinin koordinasyonu ve entegrasyonunu sağlayarak başarırız.

Marka ve imaj elamanlarıyla, tüketicide duygusal ağırlığı olan sofistike bir kimlik üretir, aynı kulvarda yarıştığınız rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlarız.

 

KURUM – MARKA KİMLİĞİ OLUŞTURMA
VE GELİŞTİRME

KURUM – MARKA Kimliği Çalışmaları

-Kurum-marka adı çalışması
-Kurumsal kimlik-marka kimliği
-Slogan
-Faaliyet raporu-kurum tanıtım kitabı
-Kurumsal tanıtım filmi senaryosu
-Basın bülteni

Marka Üretme ve geliştirme

-Sürdürülebilir Üretken Strateji
-Metin Stratejisi Uygulamaları
-Görsel Strateji Uygulamaları