Herkesi Satışa Getiririz!

p4RefLX olarak, başarılı bir kampanyanın, marka ve ürünün arkasındaki kurum açısından kalıcı bir itibar yönetimi sürecine dönüşmesini hedefleriz…

Bu süreci başarıyla tamamlamak için önemli olan markanın aynı anda hem sevgi hem saygı uyandırmasıdır. Bu tipteki reklam kampanyalarını hazırlarken “duygusal bağ” kavramını önemseriz.

Neden “duygusal sadakat..?

Çünkü, pazarlamanın kuralları değişti. Artık yeni müşteri kazanmak, varolan müşterileri elde tutmaktan daha çok maliyetli. Günümüzün pazarlama hedefi, “alışveriş davranışını sağlamak değil”, “marka ile tüketici arasında sadık bağlar” kurmaktır.

Kreatif grubumuz, bir yandan marka ve ürünün etrafına gizem ve merak ağı örerken diğer yandan hedef kitlenin arzuları ihtiyaca dönüşmeden fark ederek pozisyon alacak kadar yakınlaşıp, markaya mantık dışı olarak nitelenebilecek bir sadakat sağlar.

 

REKLAM KAMPANYALARI MODELLEMESİ

REKLAM KAMPANYASI

-Basın /Radyo-/Televizyon reklamları
-Outdoor reklamları

Reklam Planlaması

Reklam Stratejisi
-Hedef Kitle Profili
-Rekabet Analizi ve Konumlandırma
-Konsept-USP Oluşturma ve Uygulama

Konsept Geliştirmeve Kreatif Uygulamalar

Medya Stratejisi
-Medya Planlama
-Medya Satın Alma

Reklam Etkinlik Ölçümü