STRATEJİK KURUMSAL İLETİŞİMİN PLANLAMASI

Doğru strateji için; araştırma, tespit, tanım, analiz ve planlamanın hazırlanması

“BİLGİ YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA METODOLOJİSİ” “Planlama ve Araştırma” kapsamındaki konular

“Kurum ve Markası İletişim Standartları”nı oluşturmak için “ihtiyaçlar duyulacak enstrümanların” saptanması (Ekonomi, gelenekler, dernekler, yaşam tarzı, sağlık, eğitim, kültür/sanat, kadın hakları, aile/çocuk, gençler, engelliler, emekliler, işçiler, çiftçiler, memurlar, çevre vs…)

Kurum ve markası için GZFT Analizi ve Projeksiyon Belirleme (Marka/Kurum/Bayii hakkında Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit değerlendirmesi)

Mevcut dataların (verilerin) ilgili kurumlardan toplanması (Ancak bu eski verilerin doğruluğunun sınanarak ispatlandıktan sonra esas konular için baz olarak kabul edilmesi)


“KURUMSAL İLETİŞİMİN STRATEJİK YOL HARİTASI İÇİN”
İletişim Metodolojilerinin belirlenmesi ve hedefe nasıl gidileceğinin saptanması
  • Hedeflere yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planın yapılması.
  • Ölçülebilir, Denetlenebilir ve Sonuçlarına göre Geliştirilebilir Siyasal İletişimin Kuramsal Modellenmesi

İmaj yönetimi (Efsaneleştirme)
Kurumsal İletişim Algısı (Kriz Yönetimi ve Gündem Belirleme)
Projeler (“Gerçekçi” Beklentilere yönelik çalışmalar)

 

“STRATEJİK KURUMSAL İLETİŞİMİN BİLGİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ”

Halkla ilişkiler, tanıtım ve etkinlik yönetiminde; amacına uygun olduğu ölçülen bilginin, doğru zamanda doğru hedeflere yönlendirilmesi

Hedef Kitle / Nihai Tüketici Tanım ve Değerlendirme
İletişim Sürecinin Esas Ruhu ve Amacı ile uyumlu “Uyulması Gereken İlkeler ve Kurallar”ın tespiti
Sahadaki potansiyel kaynakların tespiti ve iletişim sürecine dâhil edilmeleri

 

YENİ İLETİŞİM MECRALARIN ARAŞTIRILMASI

Marka ve kurumun, stratejik iletişim hedeflerine uygun yeni tanıtım mecraları konularında neler yapılabileceğinin belirlenmesi

Yeni Pazarlama alanları için Uygun Propaganda Araçlarının Seçimi ve Efektif Kullanım Yöntemlerinin Tespiti (Propaganda süreci öncesi bütün iletişim potansiyellerinin yerinde tespiti önemlidir)

 


“HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİK İLETİŞİMİN BİLGİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ”

KURUM VE MARKASI İLETİŞİM STANDARTLARININ KURUMSALLAŞTIRILMASI
“Kurum ve Markasının Kurumsal Kişiliği”nin “üst politikalar” yönünden olumsuz etkilenmemesi için iletişim standartlarını rehber kitapçık haline getirmek.


İTİBAR YÖNETİMİ İÇİN
GEREKLİ PARAMETRELERİN ORTAYA ÇIKARTILMASI
“İşi şansa bırakmamak” ve “Sürprizlere kapatmak” için ilk 3+1 ayda “Kurumsal itibar Yönetimi” için gerekli olan ölçütlerin belirlenmesi.


KAMPANYA SÜRECİ İÇİN,
BÜTÇE VE MEVCUT KAYNAKLARIN PLANLANMASI
Kurumsal İtibar Yönetimi için gerekli altyapı ve kaynaklarının belirlenmesi, etkili ve etkin kaynak yönetimi ve dağılımını içerecek hususların tespiti.


KAMPANYA SÜRECİNDE “GÜVEN”E DAYALI KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI HAKKINDAKİ ÇALIŞMALARIN PLANLANMASI
Mevcut projeler üzerinden neler yapılabileceği konusundaki verilerin toplanıp değerlendirilmesi (Örn. Paydaş odaklı Kültür ve Sanat’a dayalı hizmet verileri vb.gibi…)