Seçim kampanyası için belirlenen “Siyasal İçerikli Kavramsal Konseptlerin Uygulanması”na yönelik Enstümanlar ve İletişim Tasarımları

(Organizasyon firmaları, tanıtım ajansı ve prodüksiyon firmaların koordinasyonu ile uygulanacaktır)

 

KAMPANYANIN KURUMSAL İLETİŞİM STANDARTLARINA YÖNELİK KREATİF KONSEPTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

 • “KURUMSAL İLETİŞİM STANDARTLARININ BELİRLENMESİ İÇİN” lider ve ekibinin “Kurumsal İletişim Standartları”nın belirlenmesi ve bağlı kurumlar ile standartların korunması – denetimi için ilişkilerinin yürütülmesi
 • Aday ve ekibinin “Model Lider İmaj Yönetimi” için uyması gerekenlere ait bir iletişim kılavuzunun oluşturulması
 • Seçim çalışmalarına yönelik “Markalaşacak Projeler”in “İletişim Standartları”nın belirlenmesi


SEÇİM KAMPANYASI İÇİN,
SEÇMEN/HALKLA İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA OFİSİ EĞİTİM HİZMETLERİNİN VERİLMESİ


ORGANİZASYON, MİTİNG, TOPLANTI VE SİYASAL ETKİNLİK YÖNETİMİ
Toplantı, Miting ve Etkinlik organizasyonlarının planlanıp denetlenmesi
Etkinliklere uygun özgün fikirlerin geliştirilmesi


MEDYA İLE İLİŞKİLER YÖNETİMİ

 • Medya planlama ve satın alma hizmetlerinin verilmesi
 • Kurumsal itibar yönetimi süreçlerine uygun medya ilişkilerinin güçlendirilmesi
 • Medyada, Parti/Kurum/Lider’e ait yeni kavramlar oluşturma ve süreçlerin belirlenmesi
 • Medya ilişkilerinde Beklenti Analizi ve Güven Oluşturma


KREATİF GRAFİK TASARIM VE PRODÜKSİYONLAR İÇİN ENTEGRE ÇÖZÜMLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Kreatif uygulamalar ve gerekli prodüksiyonların üretilmesi, anahtar teslimi çözümler

 • Marka Lider/Parti iletişimine uygun yeni tanıtım mecralarının oluşturulması, “Yaratıcı ve Özgün Yaklaşımların” geliştirilmesi
 • Siyasal İletişimciliğin kuramsal çizgisine uyumlu “farkındalık” oluşturacak “Promosyon İletişimi ve Efektif Uygulamaların” geliştirilmesi


LİDER MARKASINI GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME
Alanında konumlandırılmış ve tutundurmuş “Lider imajı”nın güçlendirilmesi için planlanan tasarım ve uygulamaları


ÖZGÜN MEDYA OLUŞTURMA VE IT TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ

 • Dijital Medya Tasarım ve Uygulamaları (Hedef kitleyle uyumlu dijital medyanın/ürünün konumlandırılması ve kurumsal itibar yönetimi stratejilerine göre kullanılması)
 • İnternet Mecrası İçin Optimizasyon (Kullanıcı dostu (user friendly) yapının kurulması ve geliştirilmesi)
 • Sosyal Medya Tasarım ve Uygulamaları


SOSYAL KÜLTÜREL VE SİYASAL İLETİŞİM YÖNETİMİ

Siyasal İletişim ve İkna Psikolojisi destekli konsept ve içerik geliştirme çalışmaları

 


SEÇİM KAMPANYASI İÇİN KURUMSAL STANDARTLARIN VE KONSEPTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

 • Stratejik iletişim Danışmanlığı (Kavramsal Proje teklifleri dâhildir)
 • Butik Ajans Hizmeti (Medya Planlama/Satın Alma, Grafik Tasarım/Uygulama, Matbaa Baskı/Prodüksiyon ve Promosyon ürün tasarım ve teklif hizmetleri dâhildir)
 • Organizasyon (Miting, Konser ve Teşkilat/Eğitim hizmetleri dâhildir)
 • Film/Animasyon Prodüksiyonları (Dijital medya tasarım uygulamaları ve Siyasal/Sosyal belgesel çalışmaları dâhildir)
 • Sosyal Medya uygulamaları (Ekip ve organizasyonu yönetimi dâhildir)

Not: Kriz masası oluşturma, eğitimi, yönetimi ve buna bağlı gündem belirleme uygulamaları konusunda karşılıklı görüşme ile belirlenecek unsurlar vardır.