Yeni Başlayanlar İçin Siyaset/Yerel Seçimler, uzun yıllardır süregelen siyasal danışmanlık ve itibar yönetimi çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Reflx bünyesinde ya da ortak olarak yürütülen uzun soluklu çalışmalardan elde edilen tecrübeler, Kutsi Akıllı tarafından kaleme alınmış ve ilgilenen insanların dikkatine sunulmuştur. Siyasetin toplum, aday ve danışman tarafından algılanan şeklinin pratikteki uygulamalarla gerçekleştirilen sentezi sadeleştirilip, geniş kitleler tarafından rahatça algılanabilecek şekilde uyarlanmıştır.

Kitapta yerel seçimin elemanları, aktörleri, propaganda metotları,seçimi etkileyen psikolojik öğeler, kampanya modellemesi ve yerel seçim adayları için öğütler yer almaktadır.