“Kurumsal İtibar Yönetimi”

  • KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
  • STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ
  • SOSYAL AĞ OLUŞTURULMASI
  • YÜKSEK TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
  • KURUM İÇİ VE KURUMLARARASI İLETİŞİMİ
  • KURUMSAL KRİZ İLETİŞİMİ YÖNETİMİ

“Mevcut Kavramlar…”


HEDEF KİTLENİN MEVCUT DURUMDA KULLANDIĞI KAVRAMLAR VE DUYGUSAL ALGILARINA YÖNELİK OLASI KAVRAMLARIN BELİRLENMESİ

Hedef kitlenin kolaylıkla anlayabileceği “KURUM MARKASINA” ait kavramların öne çıkartılması.

TANITIM ÇALIŞMALARINA AİT KAVRAMSAL KONSEPTLERİN BELİRLENMESİ
Kurum ve markasına ait kavramların öne çıkartılması, güncellenmesi, hayatla ilişkilendirilmesi ve başkaları tarafından kullanılmaya kalkıldığında etkisiz kalmasını sağlayacak önlemler.

“Yeni Kavramlar…”


HEDEF KİTLENİN ADINI HENÜZ KOYAMADIĞI VE İHTİYAÇ DUYDUĞU YENİ KAVRAMLARIN BELİRLENMESİ

TOPLUMSAL İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ,  LİDER VE PARTİYE AİT YENİ KAVRAMSAL KONSEPTLERİN OLUŞTURULMASI

Kurum ve markasına ait yeni kavramların hayatla ilişkilendirilecek şekilde tespit edilmesi ve rakipleri tarafından kullanılmaya kalkıldığında etkisiz kalmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi.

“Kurumsal İtibar Yönetimi Sürecinin Başlatılması”

Geleceğe dönük olarak Kurum ve markası için uzun vadeli itibar yönetimi ve imaj yapılandırılması.

Hedef Kitle Değerlendirme ve Analizi

Hedef kitlenin Duygusal Algılarına Dönük Projeler

Saha çalışmalarında “Kurum imajı Yönetimi” (Efsaneleştirme)
(Mevcut durumdaki işlenmemiş potansiyelleri güçlendirerek farkındalık yaratacak dinamizmin oluşturulması)

Hedef kitlesinin esasta ihtiyacı olan kavramların tespiti ve değerlendirilmesi
(Hedef kitlesinin yeni kavramlar çerçevesinde olabilecek gelişim süreçlerinin takibi, denetlenmesi ve sonuçlarının geliştirilmesi. Gerektiğinde yeni kavramların ortaya çıkartılması)

Doğru iletişim için geliştirilebilir gereksinimler
(Kurum ve markası için “Güven”e dayalı gelişim metodolojileri)

İletişim Sürecinde Verimlilik esaslı Ekip Çalışması, Organizasyonu ve Motivasyonun artırılması
(Takım ruhunun geliştirilmesi ve kurum içi motivasyonun artırılması için fikirlerin geliştirilmesi)

Medya ile İlişkiler ve Basın ofisi Organizasyonu ile birlikte, Etkili bir Kriz Yönetimi Masası için Eğitim ve Kurumsal Sürecin Denetimi

Gündem oluşturma teknikleri
(Hedef kitle Üzerinde Olumlu Fark Yaratan Fikirlerin Optimizasyonu)

Fuar, Seminer, Toplantı,  Etkinlik ve Organizasyon yönetimi
(Kurum ve markası, hedef kitlesi tarafından nasıl algılanıyor, nerede olunmasını istiyor?)

Hedef Kitlenin Gerçekçi Taleplerine Yönelik Araştırma Yöntemleri
(Tüm iletişim hizmetleri için Saha Araştırmaları ve Anket Değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesi)

Etkili Kampanya Yönetimi ve Tanıtım Prodüksiyonların Bütçelendirilmesi ve Sisteminin Kurulması
(Doğru ve ekonomik propaganda mecralarının seçilmesi)

Kurumun pazarlama için; Beden Dilini Kullanma, Diksiyon ve Etkili Hitabet Tekniklerini Geliştirme

Sosyal iletişim Amaçlı IT (Bilişim) Teknolojilerini Etkin Kullanma
Mevcut ve yeni pazar alanları için Yaratıcı Propaganda Araçlarının Efektif Kullanımı Yöntemleri (Gerilla Marketing)

Yeni İletişim Mecralarının Oluşturulması
(Kurum ve markası için, stratejik iletişim hedeflerine uygun yeni tanıtım mecraları konularında yeni alanların oluşturulması ve güçlü fikirlerin geliştirilmesi)

Kurumsal İtibar Yönetimi geliştirilme süreci

“360 DERECE (GENEL) ETKİ ALAN ARAŞTIRMA VE ANKET ÇALIŞMA KONULARININ BELİRLENMESİ”

Kavramsal boyutta araştırma teknikleri ve gerçekçi hedeflere göre anket stratejilerinin belirlenmesi (360 Derece (Genel) Etki Alan Araştırma konularının saptanması)

Kurum ve markası için gerçekçi ihtiyaçlarına dönük araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi.

Hedef kitle ile kurulacak duygusal bağ için yapılacak tespitler (Yeni veya etkin kültürel alışkanlıkların saptanması)

Kurum ve Marka Pazar Algısı Ölçümlendirme (olduğundan başka bir yapılandırmaya yönlendirmek değil, mevcudun pozitiflerini güçledirmek için yapılacak tespitler)

Yeni Araştırma Yöntemleri (Etkili bir iletişim stratejisi belirlemek için saha araştırmaları ve yeni anket teknikleri belirleme)

 

MARKETING İLİŞKİLERİ İÇİN KURUMSAL STANDARTLARIN VE ALTERNATİFLİ KONSEPTLERİNİN BELİRLENMESİ

NİHAİ TÜKETİCİYE YÖNELİK BUTİK HİZMET ESASLI REKLAM AJANSI HİZMETLERİNİN VERİLMESİ
(Grafik tasarım ve diğer prodüksiyon uygulamaları)

“İtibar Yönetimi Sürecinin Güçlendirilmesi”

Reklam Kampanyası Sürecinde Kurumsal Yapılanma ve Yol Haritasının Saptanması

Anket Araştırmaları (Kurumun gerçekçi ihtiyaçlarına dönük araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi)

Hedef kitlesinin Duygusal Algılarına Dönük Projeler

Saha çalışmalarında “Kurum ve markası imajı Yönetimi” (Efsaneleştirme)

Doğru iletişim için Geliştirilebilir Gereksinimler (Kurum ve marka imajı için gelişim metodolojileri Herkesin bildiğini beklediğini değil, beklenmeyen doğruyu yapmak)

Hedef Kitle ve Seçmen Değerlendirme ve Analizi

Kurumsal iletişim Amaçlı IT (Bilişim) Teknolojilerini Etkin Kullanmak.

“Proje Bazlı İtibar Yönetimi”

HEDEF KİTLE BEKLENTİ ANALİZLERİ
Hedef kitle tercih analizleri ve beklentilerinin güncellenmesi

PROJE BAZLI SÖYLEMLERİN SEÇİM VE SEÇMEN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Yeni teknik ve teknolojilerle yeni açılımlar; 2020’li yılların iletişim tekniklerinin geliştirilmesi, yeni jenerasyon yöntemlerin saptanması

KURUM/LİDER MARKA KİŞİLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Kurum/ Lider/ Marka’nın Kişiliği / Tutarlılık belirleme ve uyumlu geliştirme
Tanıtım süreçlerinin, Lider markası kültürüne göre planlanması

HEDEF KİTLE VE HALKLA İLİŞKİLER SÜREÇLERİNİN PLANLANMASI
Hedef kitle ve Halkla ilişkiler süreçlerinin araştırma ve geliştirme (AR-GE) yöntemlerinin belirlenmesi, kurumun stratejik gelişiminin planının kurgulanması

PAZAR VE BAYİİ İLİŞKİLERİ İÇİN BİLGİ VE ZAMAN YÖNETİMİ
Elde edilen bilginin zamanında analiz edilip, doğru kullanılmasının planlanması.

İletişim Sürecinde Verimlilik esaslı Ekip Çalışması, Organizasyonu ve Motivasyonun artırılması
(Takım ruhunun geliştirilmesi, moral ve motivasyonun artırılması için efektif fikirlerin geliştirilmesi)

Medya ile İlişkiler ve Basın ofisi Organizasyonu

Etkili bir Kriz Yönetimi Masası Yönetimi için Eğitim ve Kurumsal Sürecin Denetimi

Kurum İmajının Güçlendirilmesi

Fuar, Seminer, Toplantı,  Etkinlik vb. gibi Organizasyon yönetimi

Hedef kitlesinin Gerçekçi Taleplerine Yönelik Araştırma Yöntemleri
(Etkili bir tanıtım için Saha Araştırmaları ve Anket Değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesi)

Mevcut ve Yeni Pazar alanları için Yaratıcı Propaganda Araçlarının Efektif Kullanımı Yöntemleri
(Gerilla Marketing)

Yeni İletişim Mecralarının Oluşturulması
(Marka ve Kurumun, stratejik iletişim hedeflerine uygun yeni tanıtım mecraları konularında yeni alanların oluşturulması ve yeni fikirlerin geliştirilmesi)

ETKİN BİR KRİZ YÖNETİMİ MASASININ KURULMASI

Karşılaşılabilecek muhtemel zorluklara karşı, önceden hazırlık yapmak ve yapıya, problemleri hızlı çözecek anlayışı kazandırmak.


“Kriz Masasının Oluşturulması ve Eğitimi”

“STATEJİK KRİZ YÖNETİMİ” Yöntemlerinin Belirlenmesi

Ön yargı ve Negatif Sosyo Kültürel Algılara karşı metotların geliştirilerek olumsuz gidişatın olumluya çevrilmesini sağlayacak konuların kamuoyu gündemine oturtulması

Yaşanması muhtemel krizlerde liderin kurumsal çizgisine uyumlu “Toplumda olumlu algı” oluşturacak yaratıcı çözümlerin geliştirilmesi