“Kurumsal İmaj Yönetimi” kapsamındaki konular

 

 • ÖNCELİKLİ KONU VE KAVRAMLARIN BELİRLENMESİ
 • KURUM VE MARKA “İMAJININ GÜÇLENDİRİLMESİ”
 • MARKANIN “SOSYAL, KÜLTÜREL VE FİNANSAL İLETİŞİM” YÖNETİMİ
 • KURUMUN “MEDYA İLE İLİŞKİLERİ” YÖNETİMİ
 • MARKA İÇİN “POZİTİF FARKINDALIK” PLANLAMASI
 • MARKA İÇİN “EFSANELEŞTİRME” VE ÖZGÜN YAKLAŞIMLARIN GELİŞTİRİLMESİ
 • KURUM İÇİN “KURUMSAL MARKA KİMLİĞİ” ÇALIŞMALARI
 • KURUMUN “TOPLUMSAL ALGI VE İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ”  YÖNETİMİ
 • KURUM VE MARKASI İÇİN “SOSYAL AĞ OLUŞTURMA” PROJE ÇALIŞMALARI
 • KURUMUN İNTERNET MEDYASI İÇİN “OPTİMİZASYON”
 • KURUM VE MARKASISININ “KURUMSAL KRİZ İLETİŞİMİ YÖNETİMİ”NİN PLANLANMASI